KLANT LOGIN

Fusie tussen verenigingen van beroepsfotografen op komst

De enorme opmars van de digitalisering en de daarmee gepaard gaande ontwikkelingen, zoals misbruik van het auteursrecht, hebben de beroepsfotografen in Nederland in een benarde positie gebracht.

Hierdoor hebben de verschillende verenigingen van beroepsfotografen, zoals de Fotografen federatie en de BFN (Beroeps Fotografen Nederland), besloten de handen in één te slaan. Momenteel zijn er gesprekken gaande om de krachten te bundelen en vanuit één krachtig platform de ontwikkelingen het hoofd te bieden.

Verschillende branches en MKB Nederland kijken uit naar één grote vereniging waardoor afspraken makkelijker en sneller tot stand kunnen worden gebracht. Dit brengt duidelijkheid met zich mee waarmee zowel opdrachtgever als opdrachtnemer hun voordeel mee kunnen doen.

De komende maanden zal duidelijk worden of de verschillende belangenverenigingen van beroepsfotografen zoals de Fotografen federatie, de BFN, SVFN, GKF, MVF en de NVF dit kunnen bewerkstelligen.

(Photo source: Photographer unknown)

Terug


Copyright 2012 René van den Burg - Alle rechten voorbehouden